Custom image

tjanster

Våra tjänster

På InterPares arbetar vi inom områdena strategi, organisation och ledarskap. Alla våra uppdrag har en sak gemensamt: det finns alltid ett förändringsskede med i bilden. Behöver du hjälp med avgörande strategiska vägval, organisations– och strukturförändringar har du hittat helt rätt. InterPares är din trygga samarbetspartner genom både beslut och genomförande.

 

 

Vårt arbetssätt

Vår bredd och erfarenhet gör att vi kan arbeta situationsanpassat och välja metodik utifrån aktuell utmaning. Vi är alla seniora konsulter, arbetar i små team och engagerar alltid dina medarbetare i utvecklingen i så hög grad som möjligt. Detta för att uppnå ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete.

 

Områden där vi ger stöd åt ledningen:

Strategiarbete, omvärldsanalys, affärsplanering

Ledningsstruktur, organisationsmodell

Styrmodeller, beslutsstrukturer, planeringsprocesser

Utveckling av kärn– och stödprocesser, IT-stöd för effektiva processer

Ledarskap och ledarutveckling kopplat till strategiska mål