Custom image

konsulter

Hos oss möter du kompetenta konsulter som kombinerar lång erfarenhet som konsulter och linjechefer. Det gör att vi kan arbeta med strategier och beslut som är praktiskt genomförbara. Vi bidrar med prestigelöst stöd när utmaningarna i just din organisation ska tacklas och är ofta med på hela resan tills förändringen är genomförd och effekten uppnådd.

Rita Annell
Rita Annell
Anna Erlandsson
Anna Erlandsson
Christina Friberg
Christina Friberg
Agneta Jakobsson
Agneta Jakobsson

Maria Ljungkvist
Maria Ljungkvist
Ann-Sofie Olsson
Ann-Sofie Olsson

Lena Oswald
Lena Oswald
Claes Sjoblom
Claes Sjöblom
Dag Sundström
Dag Sundström