Inom InterPares pågår en livlig dialog kring de värderingar som förenar oss. Tillsammans ger de en bra bild av vad vi står för.

Långsiktigt

Vi fokuserar på frågor som är kritiska för den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet. Vi uppmärksammar hot och möjligheter. Dessutom bidrar vi med underlag, stöd och sparring i besluts– och genomförandeprocesser. Däremot tar vi aldrig över det operativa ansvaret.

Smiley face Du får hjälp att ta välgrundade beslut och genomföra med kraft.

Anpassat

Vi försöker inte trycka in alla uppdrag i samma modell. Vårt sätt att bidra till bestående resultat är istället att inse att varje situation är unik. Det kan vi göra eftersom vi har bred och djup erfarenhet av en mängd olika metoder och situationer.

Smiley face Du får en förändringsprocess som passar just din organisation.

Med rätt tempo 

Vår främsta uppgift är att medverka till att ditt förändrings– och utvecklingsarbete drivs med precision och tempo. Vi bidrar med systematik och erfarenhet och fokuserar inte bara på vad som ska förändras utan också på hur en bestående förändring ska uppnås.

Smiley face Du får ett snabbt och effektivt förändringsarbete.