Våra konsulter

Hos oss möter du kompetenta konsulter som kombinerar lång erfarenhet som konsulter och linjechefer. Det gör att vi kan arbeta med strategier och beslut som är praktiskt genomförbara. Vi bidrar med prestigelöst stöd när utmaningarna i just din organisation ska tacklas och är ofta med på hela resan tills förändringen är genomförd och effekten uppnådd.

Agneta Jakobsson

0732-00 70 60
agneta.jakobsson@ipk.se

Agneta får med stor energi och mycket drivkraft ditt komplexa projekt att gå i mål. Genom kombinationen av en framgångsrik linjechefskarriär och en gedigen erfarenhet av förändringsarbete, kan hon hjälpa dig att mobilisera, fokusera och genomföra. Ofta i en kombination av utveckling av verksamheten – affärsmodell, organisation, processer – och införande av nytt affärskritiskt IT-stöd.

LinkedIn

 

Lena Oswald

0708-56 97 44
lena.oswald@ipk.se

Lena är en utpräglad strateg, med lång erfarenhet av att vara rådgivare till ledningar och styrelser genom viktiga förändringsskeden. Hon lämnar inget åt slumpen och tillser att de strategiska besluten är väl genomtänkta och leder i rätt riktning. Det kan handla om strategisk positionering, affärsutveckling, internationell etablering eller uppbyggnad av nya verksamheter. Uppdragen sträcker sig ofta över lång tid och ger därmed stora och bestående resultat, särskilt som Lena också är med som stöd genom hela införandefasen.

LinkedIn

Dag Sundström

0705-11 64 58
dag.sundstrom@ipk.se

Dag har lång erfarenhet från företagsrådgivning och förändringsledning i multinationella koncerner. Som VD och styrelseledamot har han lett noterade och onoterade företag genom strategiska förändringsskeden. Kombinationen av en utmärkt förmåga att analysera svåra problemställningar med mångårigt exekutivt ansvar gör att Dag kan hjälpa dig och din ledningsgrupp att hitta de prioriteringar och praktiska lösningar som snabbt leder till framgång.

LinkedIn

Maria Ljungkvist

0723-20 86 81
maria.ljungkvist@ipk.se

Maria har lång bakgrund inom utbildningsväsendet med spetskompetens att lyfta verksamheter som brottas med ekonomiska och pedagogiska svårigheter till ökad tillväxt inom dessa områden. Med stark resultatfokus och ett holistiskt perspektiv har utvecklings- och förändringsarbete blivit Marias signum. Hon adresserar organisation, styrning och ledning, systematiskt kvalitetsarbete samt skräddarsydd kompetensutveckling på olika nivåer inom organisationen.

LinkedIn

Jonas Dahlqvist

070-771 63 62
jonas.dahlqvist@ipk.se

Jonas stöttar förändringsarbetet inom era kundnära verksamheter. Som ekonomie doktor med gedigen erfarenhet som Marknads- och försäljningschef och som VD bidrar Jonas med nya perspektiv och praktiska insikter kring kunderbjudanden, affärsmodeller och leveranslösningar. Han har stor erfarenhet av förändringsarbete kopplat till digitalisering och jobbar gärna i gränslandet mellan användarbehov och digitaliserade erbjudanden.

LinkedIn

Ann-Sofie Olsson

0763-16 40 94
ann-sofie.olsson@ipk.se

Ann-Sofies flesta uppdragsgivare är börsnoterade bolag, intresseorganisationer, statliga verksamhet och små entreprenörsföretag. Analys, affärskommunikation och opinionsbildning är hennes kärnkompetens tillsammans med värderingsdrivet ledarskap och hållbart företagande. Hon stöttar med kunskap om hur företaget upptäcker, förebygger och hanterar risker. Digitaliseringens konsekvenser, delningsekonomin och nya sätt att leda och organisera är andra viktiga frågeställningar som Ann-Sofie driver för sina uppdragsgivare. Följ Ann-Sofie på Twitter: @annsofieols

LinkedIn

Anna Erlandsson

0706-12 53 23
anna.erlandsson@ipk.se

Anna är ledningens stöd i komplexa förändringsskeden, och hennes långa erfarenhet gör att hon snabbt ser vilken ansats som är mest effektiv i varje specifikt fall. Annas spets är att tillsammans med verksamheten förnya och förenkla, på ett sätt som skapar engagemang. Resultatet kan bli ökad effektivitet, en förnyad affärsmodell, en reviderad tjänsteportfölj eller en uppdaterad organisation.

LinkedIn

Hanna Rylander

076-025 94 64
kontorsansvarig@ipk.se

Hanna är assistent på InterPares. Hon hanterar leverantörskontakter och inköp till InterPares kontor.