Våra konsulter

Hos oss möter du kompetenta konsulter som kombinerar lång erfarenhet som konsulter och linjechefer. Det gör att vi kan arbeta med strategier och beslut som är praktiskt genomförbara. Vi bidrar med prestigelöst stöd när utmaningarna i just din organisation ska tacklas och är ofta med på hela resan tills förändringen är genomförd och effekten uppnådd.

Agneta Jakobsson

0732-00 70 60
agneta.jakobsson@ipk.se

Agneta får med stor energi och mycket drivkraft ditt komplexa projekt att gå i mål. Genom kombinationen av en framgångsrik linjechefskarriär och en gedigen erfarenhet av förändringsarbete, kan hon hjälpa dig att mobilisera, fokusera och genomföra. Ofta i en kombination av utveckling av verksamheten – affärsmodell, organisation, processer – och införande av nytt affärskritiskt IT-stöd.

LinkedIn

 

Lena Oswald

0708-56 97 44
lena.oswald@ipk.se

Lena är en utpräglad strateg, med lång erfarenhet av att vara rådgivare till ledningar och styrelser genom viktiga förändringsskeden. Hon lämnar inget åt slumpen och tillser att de strategiska besluten är väl genomtänkta och leder i rätt riktning. Det kan handla om strategisk positionering, affärsutveckling, internationell etablering eller uppbyggnad av nya verksamheter. Uppdragen sträcker sig ofta över lång tid och ger därmed stora och bestående resultat, särskilt som Lena också är med som stöd genom hela införandefasen.

LinkedIn

Anna Erlandsson

0706-12 53 23
anna.erlandsson@ipk.se

Anna är ledningens stöd i komplexa förändringsskeden, och hennes långa erfarenhet gör att hon snabbt ser vilken ansats som är mest effektiv i varje specifikt fall. Annas spets är att tillsammans med verksamheten förnya och förenkla, på ett sätt som skapar engagemang. Resultatet kan bli ökad effektivitet, en förnyad affärsmodell, en reviderad tjänsteportfölj eller en uppdaterad organisation.

LinkedIn