Custom image

utgångsläget

Hos InterPares Management Consultants har vi arbetat som ledningens stöd
sedan 1991. Våra huvudområden är strategi, organisation och ledarskap.

Om du vill utveckla din verksamhet erbjuder vi någon vid din sida som levererar
ett utifrånperspektiv, bryter hemmablindhet och tillför ny energi och struktur.