Custom image

aktuellt

Ny konsult

Maria Ljungkvist började på InterPares den 1 december. Hon har gedigen bakgrund inom utbildningsväsendet och kommer att arbeta med utvecklings– och förändringsarbete. Maria adresserar organisation, styrning och ledning samt systematiskt kvalitetsarbete och lyfter verksamheter som brottas med ekonomiska och pedagogiska svårigheter.

InterPares 25 år

InterPares grundades 1991. Grundarna hade en klar och tydlig ambition med InterPares. Namnet betyder bland likar, vilket speglar både den interna sammansättningen och relationen med uppdragsgivarna.

Några av de kunder som grundarna samarbetade med inledningsvis finns fortfarande kvar som uppdragsgivare. De 25 åren firades med att samla alla InterPares konsulter genom tiderna – där äldre och nya konsulter fick tillfälle att mötas. Bland likar fungerar fortfarande!