Kort historik

1991

InterPares Management Consultants grundades 1991 av Lennart Torstensson, Harald Lund, Jan Fogelklou, Jan Walli och Göran Nordenhök. Efter några gemensamma år på ett av den tidens mest tongivande konsultföretag, Indevo, ville de ge sig själva möjligheten att fokusera på sin kärnkompetens strategi– och organisationsfrågor. Visionen var att samla likasinnade konsulter under ett tak och satsa på kvalitet istället för tillväxt.
 

Ett namn med ambition

Grundarna hade en klar och tydlig ambition med InterPares. Namnet betyder bland likar, vilket speglar både den interna sammansättningen och relationen med uppdragsgivarna. InterPares arbetssätt formulerades tidigt i dokumentet ”Våra värderingar”, en text som sedan dess har fungerat som ett sammanhållande kitt mellan konsulterna.
 

Från Stockholm till Malmö

InterPares fick snabbt ett gott rykte. Verksamheten började i Stockholm men redan 1993 öppnade kontoret i Malmö. InterPares kunder har kommit från en rad olika branscher genom åren och kundrelationerna är långa. Några av de kunder som grundarna samarbetade med inledningsvis finns fortfarande kvar som uppdragsgivare.
 

25 år – en ny generation tar över

Under de senaste tio åren har InterPares genomgått en generationsväxling. Grundarna har trappat ner och är inte längre aktiva i firman. I november 2016 firades 25 framgångsrika år. Rätt rekryteringar, teamarbete och en aktiv intern diskussion om konsultens roll gör att framtiden ser mycket ljus ut.