Om oss

InterPares Management Consultants är ett partnerägt managementkonsultföretag med 12 seniora konsulter i Stockholm och Malmö. Att vi är partnerägda betyder att samtliga aktiva konsulter också är delägare i vår firma. Hos oss finns konsulter som är erfarna och kompetenta nog att själva kunna etablera nya kunder och utveckla dem till långa och ömsesidigt uppskattade affärsrelationer.

 

Strategi– och förändringskonsulter

Vår affärsidé är att vara processinriktade strategi– och förändringskonsulter, som fokuserar på frågor som är kritiska för den långsiktiga utvecklingen av våra kunders verksamhet. 

 

Partnerägt med fokus på kvalitet

Partnermodellen är en kvalitetssäkring för våra uppdragsgivare och ger oss dessutom friheten att fokusera på kvalitet istället för tillväxt.
 

Långa relationer

Våra kundrelationer är ofta långa, tio till femton år är inte ovanligt. Det är heller inte ovanligt att våra uppdragsgivare är konsulttrötta när de hittar oss. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med strategi, organisation och ledarskap? Kontakta oss idag!
 

Kort historik

InterPares Management Consultants grundades 1991 av Lennart Torstensson, Harald Lund, Jan Fogelklou, Jan Walli och Göran Nordenhök.